Byta tak

Vi har bytt många tak i Västerås, Köping, Sala, Fagersta, Örebro... ja listan kan göras lång. 

Att byta tak är inte bara ett utseendemässigt lyft som förändrar och höjer helhetsinstrycket av huset. Det är också en säker investering som ökar värdet på ditt hus, oftast mer än kostnaderna för takbytet. Ett nytt och tätt tak säkrar också huset från läckageskador och dessutom gäller ROT-avdraget vid takbyte.

Vilken stil har du och ditt hus? När du ska byta takpannor bör du välja ett material som du tycker om och som passar huset och dess omgivning.  Vi arbetar med kan både betong- och lertegelpannor samt flera olika ytor och behandlingar.

Takpannor är inte bara ett skydd mot väder och vind. De förskönar ditt hem, lyfter helhetsintrycket och ger huset en femte fasad. En renovering eller ett byte av ditt befintliga tak kan därför göra stor skillnad.


När vi får en förfrågan från kund börjar vi alltid med en kostnadsfri besiktning av ditt tak. Du får en ordentlig genomgång där vår takexpert undersöker hela konstruktionen, vilket inkluderar beläggning, ventilation och övriga delar av taket som t ex infästningar till skorstenen och hängrännor. Eventuella skador och slitage som påträffas, t ex röta i bjälklag eller läckande underlagspapp noteras och ligger till grund för vår rekommendation. Våra experter har lång erfarenhet och vet vilka faktorer som ska beaktas, så att du får en korrekt bedömning av ditt tak.

Utifrån vår besiktning får du sedan en utförlig offert som redogör för vad som behöver göras med ditt tak. 

När du beställer ditt takbyte kommer vi överens om en lämplig tid för byggstart. Våra takmontörer tar fullt ansvar för arbetet från start till färdigt tak.  Vi lägger också stor vikt vid säkerhetsaspekten och ser till att takbytet sker på ett tryggt sätt från början till slut. Efter det att vi bytt taket ser vi till att allt överblivet material transporteras bort och eventuellt avfall återvinns. De allra flesta takbytena utförs på några arbetsdagar, allt för att du ska få en minimal störning. 

Kontakta oss för en kostnadsfri besiktning och offert