Taktjänster


Taket skyddar dig!

Takproblem kan i förlängningen ge kostsamma fuktskador och mögel på din egendom samt ge hälsoproblem. Ett riktigt bra tak är därmed en värdefull investering för ett tryggt, fint och hälsosamt hem!  Det finns en hel del som man behöver tänka på innan man beställer t ex omläggning av taket. Arbetet ska utföras med rätt val av material och med hög kvalitet. Vi på NTM Takmästare har lång erfarenhet av alla delar som behövs för en lyckad takomläggning. Vi har snickare, plåtslagare och takläggare med många års erfarenhet.
Vi börjar med att vår takexpert besöker dig för en kostnadsfri besiktning av ditt tak. Du får då en genomgång där vi undersöker hela konstruktionen, vilket inkluderar beläggning, ventilation och övriga delar av taket. Vi ser till vilka skador som finns och hur de bäst kan åtgärdas. Vi förutser även vilka problem som kan uppstå under arbetets gång så att du får en korrekt bedömning av ditt tak och vilka kostnader det medför att reparera eller byta ut det.  När vi arbetar med tak ser vi alltid till att ha tillräckligt med montörer och takläggare på plats för att kunna hantera våra projekt. Detta så att vi alltid kan hålla den utlovade tidsplanen så att omläggningen av ditt tak går snabbt och smidigt. Vi brukar ofta hinna genomföra arbetet på endast några dagar. 

Det är ju inte alltid som du behöver byta ut hela taket! Vi har även taktjänster som snabbt och kostnadseffektivt ger nytt liv i det tak du har. Våra takläggare är certifierade för heta takarbeten och arbetar med säkra metoder. Vidare använder vi material av högsta kvalité med minst 15 års garanti.

Takomläggning

Vi kan lägga tegeltak, plåttak och betongtak som utförs av takläggare med gedigen utbildning och material av högsta kvalité från AB Karl Hedin, Areco, Katepal och Monier. Du kan alltid känna dig trygg när du låter oss lägga om ditt tak, vi lämnar 15 års garanti på både arbetet och materialet!

Papptak

Papptak är en kostnadseffektiv taklösning för platta tak eller tak med låg lutning. Våra takläggare är certifierade för heta takarbeten och arbetar med säkra metoder. Vi använder oss endast av takpapp med 10 års garanti från Katepal. Katepal har under många år visat hög kvalitét samt snabb leverans!  När man installerar papptak använder man sig av olika papper och täckningsmaterial. Vi arbetar med petroleumtjärat takpapper, tjärpapper och underlagspapp och skapar ett fantastiskt fint papptak. Papptak är smidigt att ha och är ofta ett billigare alternativ som passar till för flera olika slags hus. Det är hållbart och vi använder oss bara av papp med hög kvalitet vilket ger taket en lång livslängd till ett lågt pris. 
Varje tak har sitt egna speciella utseende och processen att lägga om taket varierar stort beroende på takets design. Det är dina önskemål som kund som är avgörande för oss hur vi ska utforma ditt tak. När man arbetar med papp går arbetet oftast fortare och är lättare att utföra än när man arbetar med tyngre material.

Takavvattning

Vatten och fukt är husets värsta fiender. Tillsammans med taket är det hängrännornas och stuprörens jobb att se till att regn och smältvatten transporteras bort från huset fortast möjligt. Med ett korrekt monterat avvattningssystem kan du som husägare vara trygg året runt.

Vatten från taket rinner ner i en hängränna som horisontalt leder vattnet till husets hörn där ett stuprör tar över. Där rinner vattnet ner till antingen en dagvattenledning eller en utkastare som kastar ut vattnet bort från fasaden. Allt finns beräknat och standardiserat, och följer man bara anvisningarna noggrant så kommer det att fungera perfekt. Vatten och fukt är husets värsta fiender. Tillsammans med taket är det hängrännornas och stuprörens jobb att se till att regn och smältvatten transporteras bort från huset fortast möjligt. Med ett korrekt monterat avvattningssystem kan du som husägare vara trygg året runt.
Ett system för takavvattning är viktigt för att föra bort vattenmassor och därmed skydda och förlänga taket och husets livslängd. Vi använder enbart takläggare med gedigen utbildning och leverantören CARACOL takavvattningsprodukter som vi med trygghet lämnar 20 års garanti på! Ett komplett avvattningssystem i form av steganordningar, takbryggor, glidskydd för alla typer av tak. Kan kompletteras med nockräcken och snörasskydd. Vatten från taket rinner ner i en hängränna som horisontalt leder vattnet till husets hörn där ett stuprör tar över. Där rinner vattnet ner till antingen en dagvattenledning eller en utkastare som kastar ut vattnet bort från fasaden.